luni, 28 iulie 2014

INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE. ACTE NECESARE:

1.    Acte de identitate ale partilor
2.    Actele persoanei juridice(daca este cazul) certificat inmatriculare, certificat constatator, hot. AGA, imputernicire persoana semnatara
3.    Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, titlu de proprietate, certificat de atestare a dreptului de proprietate, contracte de donatie, certificate de mostenitor, certificat de urbanism, autorizatie de constructie, proces verbal la terminarea lucrarilor, etc)
4.    Incheiere de intabulare pentru bunurile imobile
5.     Documentatie cadastrala
6.     Certificat  fiscal
7.    Extras carte funciara pentru autentificare ( pentru bunurile imobile )
8.    Certificat de performanta energetica ( pentru constructii )
9.    Adeverinta emisa de asociatia de proprietari/locatari ( pentru apartamente)
10.    Alte documente ( certificat nomenclatura stradala, dispozitie de scoatere din circuitul agricol a terenului , facturi pentru utilitati, contracte de credit, dovada achitarii integrale a pretului catre  vanzator, certificat de urbanism, etc )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu